Mann Filtre – Güçlü Filtreleme Zinciri

Mann Filtre

Önemli olan şey enerji verimliliği ve maliyet/yarar oranıdır.

Mann Filtre Hava filtreleri: Emilen hava ile birlikte pislik emilmesini ve bundan dolayı kompresörde aşınmayı önlerler. Kompresördeki tüm filtre sistemleri için uzun bir servis ömrü sağlarlar. Asgari basınç kayıpları, uzun bir servis ömrü ile yüksek enerji verimliliğini garanti eder.

Hava-yağ ayırıcı elemanlar: Düşük artık yağ içeriği, devrede daha sonra yer alan ince filtrelerin servis ömrünü uzatır. Asgari basınç kayıpları, uzun bir servis ömrü ile birlikte enerji verimliliğini garanti eder.

Mann Filtre Yağ filtreleri: Temiz yağ kompresörde aşınmayı önler ve hava-yağ ayırıcı elemanların ekonomik ömrünü uzatır.

Ucuz filtreler kullanıcıya pahalıya mal olabilir: Orijinal ekipman (OE) kalitesinde olmayan filtreler, diğerlerinin servis ömürlerini de olumsuz etkiler ve bundan dolayı tüm filtrelerde meydana gelen zamanından önce basınç artışı kompresörün daha fazla enerji tüketmesine yol açar.

MANN FİLTRE ile maliyetleri azaltın.
Ucuz filtrelerle çoğu zaman olduğu gibi, diferansiyel basınçta çok hızlı bir artış çok paraya mal olur. Örneğin diferansiyel basıncı 10 milibar daha fazla olan bir hava filtresi* yaklaşık olarak yılda 36 Avro tutarında daha fazla enerji tüketilmesine sebep olur. Hava-yağ ayırıcılarında 100 milibar’a kadar çıkan farklar görülebilir ki bunlar yılda yaklaşık 45 avro ilave maliyete yol açabilir.

MANN FİLTRE ile enerji maliyetleri konusunda da güvenli taraftasınız.

*Bilgiler, 5 m3/dakika debiye sahip 50 hp gücünde bir kompresör ve 0.1 Euro/kWh enerji maliyeti içindir.

TOP