Daha ekonomik bir filtrasyon ancak filtrenin yarattığı fark basıncının düşürülmesi ile mümkündür. Sadece 200 mbar’lık bir fark basınç azalması, yıllık 8.000 saat çalışan bir kompresörün yaklaşık 1.500 EUR elektrik tasarruf etmesine olanak sağlamaktadır. (7 bar çalışma basıncı, 120 kW vidalı Kompresör, elektrik birim fiyatı 0,08 EURO/kWh). Örnekten de görülebileceği üzre filtre yatırımının geri dönüşü 1 yılın altında olmaktadır. Ekonomik bir filtrasyon için doğru malzeme kullanımı da önemlidir. Farklı uygulamalara ve istenen hava kalitesine uygun olarak 6 değişik tipteki filtre elementinden bir veya birkaçını kullanmak gerekebilir. Bunu gerçekleştirirken fark basıncının minimumda tutulması gereklidir. Kaba ön filtre, mikro, hassas ve aktif karbon filtre elementinden gerekli olanları verimli pürifikasyon için kullanılır. Tüm filtreler, ister yağ su tutucu olarak (element akış yönü içten dışa) ister partikül tutucu olarak (akış yönü dıştan içe) kullanılabilmektedir. Bunun için üst kısmın çevrilmesine gerek duyulmadan gövdede bulunan kırmızı klipin yer değiştirilmesi yeterlidir. Koalesans filtre saniyeler içinde partikül filtresi halini almakta veya tam tersi mümkün olmaktadır. Duvar askı aparatları opsiyon olarak sunulmakta, filtre kafa yönü çevrilerek her iki yönden de fark basıncını gözlemleme şansı bulunmaktadır. Bağlantı adaptörleri sayesinde 2 veya daha fazla filtreyi seri olarak bağlayarak dar alanlarda yerden tasarruf edilmektedir