Basınçlı Hava Hesaplamaları

Basınçlı hava sistemlerinde ihtiyaç duyulacak bazı hesaplamaları aşağıda bulabilirsiniz. Basınçlı hava şebekesindeki hava sarfiyatı hesabı, kompresörün kapasitesinin depo hava hacmine göre hesaplanması, deponun, boru şebekesinin ve hava tankının hacimlerinin hesaplanması, hava hızının hesaplanması, hava sarfiyatının kompresörün çalışma süresine göre bulunması, basınçlı hava borularında basınç kaybının hesaplanması ve basınçlı hava hattı boru çaplarının belirlenmesi gibi işlemler, basınçlı hava sistemlerinde önem arz etmektedir.

TOP