Hava Filtresi ve Su Seperatörü

Donaldson'un yüksek kaliteli paslanmaz çelik filtre muhafazaları ve elemanları, endüstriyel uygulamalar için gerekli olan basınçlı havanın mükemmel filtrasyonunu ve saflaştırılmasını sağlar.

Daha ekonomik bir filtrasyon ancak filtrenin yarattığı fark basıncının düşürülmesi ile mümkündür. Sadece 200 mbar’lık bir fark basınç azalması, yıllık 8.000 saat çalışan bir kompresörün yaklaşık 1.500 EUR elektrik tasarruf etmesine olanak sağlamaktadır. (7 bar çalışma basıncı, 120 kW vidalı Kompresör, elektrik birim fiyatı 0,08 EURO/kWh). Örnekten de görülebileceği üzre filtre yatırımının geri dönüşü 1 yılın altında olmaktadır. Ekonomik bir filtrasyon için doğru malzeme kullanımı da önemlidir. Farklı uygulamalara ve istenen hava kalitesine uygun olarak 6 değişik tipteki filtre elementinden bir veya birkaçını kullanmak gerekebilir. Bunu gerçekleştirirken fark basıncının minimumda tutulması gereklidir. Kaba ön filtre, mikro, hassas ve aktif karbon filtre elementinden gerekli olanları verimli pürifikasyon için kullanılır. Tüm filtreler, ister yağ su tutucu olarak (element akış yönü içten dışa) ister partikül tutucu olarak (akış yönü dıştan içe) kullanılabilmektedir. Bunun için üst kısmın çevrilmesine gerek duyulmadan gövdede bulunan kırmızı klipin yer değiştirilmesi yeterlidir. Koalesans filtre saniyeler içinde partikül filtresi halini almakta veya tam tersi mümkün olmaktadır. Duvar askı aparatları opsiyon olarak sunulmakta, filtre kafa yönü çevrilerek her iki yönden de fark basıncını gözlemleme şansı bulunmaktadır. Bağlantı adaptörleri sayesinde 2 veya daha fazla filtreyi seri olarak bağlayarak dar alanlarda yerden tasarruf edilmektedir.

Donaldson Endüstriyel Ekipmanlar

Donaldson her türlü endüstriyel uygulama için filtre muhafazaları tasarlamıştır. Markalarımızdan Donaldson ile basınçlı hava sistemleri için sunduğumuz çözümleri inceleyebilirsiniz.

RAKİPSİZ YÜKSEK PERFORMANS

Ultra-Filter, yüksek verimli ve ekonomik filtrasyon teknolojisi için dünya çapındaki deneyimler ve yenilikçi tasarımlar temelinde geliştirilmiştir.

ÇOK YÖNLÜ FİLTRASYON

Elektrik yanında basınçlı hava, sanayi bölümünde en yaygın kullanılan enerji kaynağıdır. Bu nedenle, yüksek kaliteli basınçlı hava temizlemede hava filtresi ve su seperatörleri büyük önem taşır.

YENİLİKÇİ ULTRAPLEAT FİLTRASYON

Yeni filtreleme teknolojisi UltraPleat, sürekli yüksek filtreleme performansı ile sıkıştırılmış havayı filtrelerken ortaya çıkan fark basıncını, önceki aralığa göre %50 düşürmeyi başardı.

RAKİPSİZ VERİMLİLİK

Kanıtlanmış Ultra-Filter serisinden yenilikçi üç aşamalı filtre DF-T geliştirildi. DF-T, birkaç saflaştırma aşamasını tek bir filtre muhafazasında birleştirerek çok kompakt bir çözümdür. En yüksek kalitede basınçlı havanın gerekli olduğu ve kurulum için sadece küçük bir yerin bulunduğu yerlerde terminal filtresi olarak kullanılabilir.

TOP