Kimyasal Basınçlı Hava Kurutucu - Donaldson HRE, HRG, HRS, HRS-L

Harici ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucuların HRE, HRG, HRS ve HRS-L modelleri varyasyon açısından çok yönlü ve zengin olanaklar sunmaktadır. Standart ürün gamında -70 °C basınç çiğlenme noktalarına düşebilen, 375 m³ / saat ile 13,600 m³ / saat kapasiteye sahip sistem çözümleri bulunmaktadır.

Kuru ve Temiz Basınçlı Havanın Önemi

Basınçlı hava endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında elzem çalışma araçlarından biridir. Hava; operasyon, taşıma, ölçme, kontrol ve düzenleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Kompresörün atmosferik giriş havası zararlı maddeleri ve bileşenleri içerir. Buhar formundaki nem basınçlı hava şebekesi içinde dışarıya doğru yoğuşur. Bu durum maliyetli hasarlara ve kalite kaybına neden olur. Bu nedenle, filtrasyon ve kurutmadan oluşan işleme konseptleri her basınçlı hava şartlandırma uygulamasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kurutma yöntemi uygulama tarafından belirlenir. Çok düşük nemin yani; 0 °C altındaki çiğlenme noktaları için bir gereklilik olduğu durumlarda, adsorpsiyonlu kurutma uygulanır.

Tek Bir Kaynaktan Sistem Yapılanması

Donaldson müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uyan komple çözümler planlamakta, tasarlamakta ve üretmektedir. Teknik tasarım ve üretim arasındaki yakın bağlantı nedeniyle, kişiye özel sistemler müşterinin avantajı dolayısıyla tek bir kaynaktan çıkmaktadır. Tasarımda, aşınan tüm parçalara erişim sağlanarak bakım kolaylığına özel önem verilmektedir.

Isıtmalı Tip Adsorpsiyonlu Kurutucular HRE, HRG, HRS, HRS-L

Harici ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucuların HRE, HRG, HRS ve HRS-L modelleri varyasyon açısından çok yönlü ve zengin olanaklar sunmaktadır. Standart ürün gamında -70 °C basınç çiğlenme noktalarına düşebilen, 375 m³ / saat ile 13,600 m³ / saat kapasiteye sahip sistem çözümleri bulunmaktadır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRE

Tüm harici ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucular gibi, HRE modellerinin de, kurutucu maddesinde soğurulan nemin dışarı salımı, ısıtılmış blower havası akımında gerçekleşir. Kurutucu maddenin soğutulması önceden kurutulmuş basınçlı havanın kısmi akışıyla yürütülür. Soğutma işleminin ortam koşullarından bağımsız olmasından dolayı, HRE modelleri tüm dünyada kullanılabilir.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRG

Aynı yönde akışla rejenarsyon konseptine göre tasarlanan HRG modelleri yine ısıtılan blower havası ile rejenerasyon yapan kurutucu ailesine aittir. Desorpsiyon fazında ısınan desikant maddesi, blower tarafından emilen ortam havası ile soğutulmaktadır. Böylece, basınçlı hava desorpsiyon veya soğutma evrelerinde kullanılmamaktadır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRS

HRS kurutucu sisteminde desorpsiyon ve soğuıtma işlemleri blower tarafından emilen ortam havası ile yapılmaktadır. Bu işlemlerde basınçlı hava kullanılmamaktadır. Desorpsiyon işlemi kurutmaya göre ters akım akışında meydana geldiği için düğşük bir enerji tüketimi olmaktadır. HRS bu nedenle en yüksek enerji verimliliği sunan seçenektir.

Basınç-Vakum-Rejenerasyon

Adsorpsiyon Safhası: HRS kurutucularda nem içeren basınçlı hava kurutucu madde )desikant) yatağı boyunca akarak nemini bırakır. Su buharı, kolon boyunca ilerlerken nem emici desikant tarafından adsorbe edilir. Kuruyan basınçlı hava işletmeye yönlendirilir.

Basınçlı Hava Tüketmeyen Desorpsiyon Safhası: Rejenerasyon başlamadan önce adsprosiyon kolonu atmosfer basıncına düşürülür. Desorpsiyon işlemi, blower tarafından emilerek ısıtılan hava ile, adsorpsiyonla ters yönlü olarak kolonun altından yukarı doğru gerçekleşir. Sıkıştırmadan kaynaklanan sıcaklık artışının ısıtıcının enerji gereksinimleri üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Isıtıcı, blower tarafından emilen ortam havasını gerekli olan desorpsiyon sıcaklığına kadar ısıtır. Sıcak hava, adsorpsiyon kolonu boyunca ters yönlü akar ve desikant tarafından tutulmuş olan su buharını buharlaştırarak süpürür.

Basınçlı Hava Tüketmeyen Soğutma Safhası: HRS 2750 modeline kadar, kurutucu maddenin soğutulması için, blower dönüş yönü değiştirilerek, ortam havası kurutucu madde vasıtasıyla çekilir. Soğuk ortam havası kurutucu maddeden ısı alır ve atmosfere nakledilir. Emme işlemi esnasında oluşan vakum ile desorpsiyon sıcaklığı dürüşülmekte, bu sayede nemi salma işlemi kolaylaşmaktadır. Desikantın verimi artmakta ve bu işlem ekstra enerji harcanmadan, kalite muhafaza edilerek yapılmaktadır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRS-L

Standart HRS modellerine dayanan HRS-L tropik ve alt tropik ortam koşullarındaki işletme gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu koşullarda temiz hava ile soğutma yapmak mümkün değildir. HRS-L modellerinin kendine has özelliği kapalı devre (Devre-sürümü) soğutmadır. Bir su soğutmalı ısı eşanjörü, kurutucu madde tarafından nem salınarak ısıtılan hava akımını soğutur. Soğutma havası buradan blower emiş deliğine geri yönlendirilir. Tüm dünyadaki iklim bölgeleri için uygun olan bu model ile -70 °C çiğlenme sıcaklıklarına ulaşmak mümkündür.

Özel Müşteri Konseptleri

Müşterilerimizle uzun yıllara dayanan yakın işbirliğiyle, endüstriyel üretimin gerçek anlamda tüm alanlarında uzmanlık geliştirdik. Donaldson, bu nedenle özel ve mükemmel çözüm konseptleriyle istisnai - sofistike müşteri gereksinimlerini karşılayabilmektedir.

Endüstriyel konseplerin ötesinde, ilave olarak her uygulama için uygun hizmetleri de sağlıyoruz.

Sektöründe Öncü Kontrol Mühendisliği

HRE, HRG, HRS ve HRS-L serisi tüm ısıtmalı adsorpsiyonlu kurutucular ve ısmarlama sistem çözümleri, standart olarak bir Dokunmatik Panel Sistemiyle donatılmıştır.

Çok dilli panel; mevcut çalışma durumu yanında basınç, sıcaklık ve çiğlenme noktası gibi ilgili parametreleri de gösterir. Uygun kumanda paneline dokunarak daha fazal bilgi gözlenebilir. Ana kumanda menüsüne de bu kullanıcı dostu arayüz vasıtasıyla erişilebilir.

Yetkili personel çalışma parametrelerini ortam koşulları ve çalışma gereksinimlerine uydurabilir. Servis teknisyeni ayrıca tesisi dokunmatik panel vasıtasıyla parametrelerle ifade edebilir ve örnek olarak ilave arıza teşhis bilgilerine erişebilir.

Biyogaz/Biyometan Arıtımı için Yenilikçi Konseptler

Enerjinin akıllı arzı ve ekonomik kullanımı günümüzün temel zorlukları arasındadır. Çevre korunmasına ve fosil tabanlı maddeleri önlemeye yönelik önemli bir katkı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır. Avrupa Birliği'nin temel hedefi yenilenebilir enerjinin payını 2020 yılına kadar %20 seviyesine çıkarmaktır. (AB Kılavuz İlkeleri 2009/28/EG). Donaldson bu zorluğu karşılamakta ve biyogaz arıtımının bir parçası olarak yenilikçi ve ısmarlama konseptler sunmaktadır.

Isıtmalı Rejenerasyon Adsorpsiyonlu Kurutucuların Seçimi

Basınçlı hava endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında elzem çalışma araçlarından biridir. Hava; operasyon, taşıma, ölçme, kontrol ve düzenleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Kompresörün atmosferik giriş havası zararlı maddeleri ve bileşenleri içerir. Buhar formundaki nem basınçlı hava şebekesi içinde dışarıya doğru yoğuşur. Bu durum maliyetli hasarlara ve kalite kaybına neden olur. Bu nedenle, filtrasyon ve kurutmadan oluşan işleme konseptleri her basınçlı hava şartlandırma uygulamasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kurutma yöntemi uygulama tarafından belirlenir. Çok düşük nemin yani; 0 °C altındaki çiğlenme noktaları için bir gereklilik olduğu durumlarda, adsorpsiyonlu kurutma uygulanır.

Adsorpsiyonlu Kurutucu HRE HRG HRS HRS-L
İklim Koşulları Ilıman
Alt Tropik
Tropik
Ilıman Ilıman Ilıman
Alt Tropik
Tropik
     
     
Enerji Tasarrufu   Sıfır Kayıp Sıfır Kayıp Sıfır Kayıp
Geri Kazanım • Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne ters akımda desorpsiyon
• Önceden kurutulmuş kısmi basınçlı hava ile (%2) ters akımda soğutma
• Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne aynı akımda desorpsiyon
• Blower havasıyla soğutma
• Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne aynı akımda desorpsiyon
• Blower havasıyla soğutma
• Dış kaynaklı ısıtılan blower havası ile, adsorpsiyon yönüne aynı akımda desorpsiyon
• Kapalı-devre çevrim
TOP