Basınçlı Hava Kurutucu

Basınçlı hava endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında elzem çalışma araçlarından biridir. Hava; operasyon, taşıma, ölçme, kontrol ve düzenleme uygulamalarında kullanılmaktadır. Kompresörün atmosferik giriş havası zararlı maddeleri ve bileşenleri içerir. Buhar formundaki nem basınçlı hava hattında yoğuşur. Bu durum maliyetli hasarlara ve kalite kaybına neden olur. Bu nedenle, filtrasyon ve kurutmadan oluşan işleme konseptleri her basınçlı hava şartlandırma uygulamasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kurutma yöntemi uygulama tarafından belirlenir.

Donaldson Basınçlı Hava Kurutucu

Donaldson basınçlı hava kurutucular, özel hava kalitesi gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Kimyasal basınçlı hava kurutucu türlerinden ısıtmalı rejenerasyon adsorpsiyonlu kurutucular ve ısıtmasız basınçlı hava kurutucu türleri, gazlı basınçlı hava kurutucu türlerinden soğutuculu basınçlı hava kurutucu ve buran soğutma tip basınçlı hava kurutucu çeşitlerimizi inceleyebilirsiniz.

KURU VE TEMİZ HAVANIN ÖNEMİ

Buhar formundaki nem basınçlı hava şebekesi içinde dışarıya doğru yoğuşur. Bu durum maliyetli hasarlara ve kalite kaybına neden olur. Bu nedenle, filtrasyon ve kurutmadan oluşan işleme konseptleri her basınçlı hava şartlandırma uygulamasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

BASINÇLI HAVA NEDEN İŞLENİR

Basınçlı hava, tüm endüstriyel ve üretim alanlarında vazgeçilmez bir sürükleyici enerji biçimidir. Basınçlı hava, pahalıya mal olan üretim arızalarından kaçınmak için kuru, yağsız ve temiz olmalıdır

VARIOPULSE

Variopulse mikro işlemci tabanlı denetleyici, soğutma sıcaklığı, soğutma döngüsündeki basınç, ortam sıcaklığı ve kurutucuya özel parametreler gibi verileri sürekli olarak kontrol eder ve dolayısıyla mevcut çalışma durumunu hesaplar.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Yeni ısı eşanjörü konsepti sayesinde basınç kayıpları en aza indirilir ve işletme maliyetleri kullanım süresi boyunca düşük tutulur. Basınç kayıplarının azalmasıyla enerji verimliliği daha da artırılabilir. Ortalama basınç kaybı eski kurutuculara göre %22 daha azdır.

TOP