Kompresör Performans Ölçümü

Sanayi işletmelerinin en büyük giderlerinden biri olan elektrik faturasının %10 ila %30 'unu oluşturan basınçlı hava, basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları ile gerçekleştirilebilen çok önemli bir tasarruf kaynağıdır. Basınçlı hava, kompresörler aracılığı ile üretilmektedir ve bu kompresörler işletmelerde makine ve bazı prosesler için hayati öneme sahip olan basınçlı havanın üretilmesini sağlar.

Kompresörler genel olarak verimsiz makinalardır, enerji tüketimleri çok fazla olup, büyük bir bölümünü (%85 kadar) ısı yolu ile dışarı atarlar. Kompresörler geri kalan %15 lik enerji tüketimi ile basınçlı hava üretimi sağlarlar.

Kompresör performans ölçümü, basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları kapsamında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Basınçlı hava kurutucularının dewpoint ve basınç farkının ölçülmesi, basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları kapsamında yer alır. Basınçlı hava kurutucularında periyodik bakımların yapılmaması zamanla; kimyasal kurutucularda desikantın deforma olmasına, gazlı kurutucularda eşanjörün tıkanmasına bağlı olarak basınç kaybına neden olmaktadır. Oluşan basınç farkları ciddi enerji kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca bu durum kurutucularda dewpoint değerinin yükselmesine ve kurutucunun havayı tam olarak kurutamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle periyodik bakımların zamanında yapılması, kurutucu basınç kayıplarının ve dewpoint değerlerinin ölçülerek takip edilmesi gerekmektedir.

Kompresörlerin enerji tüketimlerinin ölçümü, komresör debilerinin ölçümü ve verimlilik katsayısının tespitini yaparak kompresörün tam verimlilik ile çalışması sağlanmaktadır.

Akım Sensörü ile Kompresör Enerji Tüketimi Ölçümü;

Akım sensörü kullanılarak kompresörün enerji tüketim ölçümleri, enerji verimliliği açısından oldukça önemlidir. Kompresörün verimliliğinin belirlenmesi için enerji tüketim ölçümlerinin sağlıklı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Örnek Kompresör Performans Grafiği

Kompresör performans ölçümlerinde neme dayanıklı debimetre ile debi, sıcaklık, basınç ölçümü gerçekleştiriyor ve elde ettiğimiz veriler ile güvenilir, şeffaf raporlar sunuyoruz.

Kompresör verimliliğinin belirlenmesi

Yapılan ölçüm sonrasında her bir kompresörün verimliliği belirlenir. Kompresörün özelliklerine ve kontrol sistemine bağlı olarak, ölçümlerde elde edilen değerler yorumlanır, çalışma rejimi kaynaklı verimsizlikler ve tüm ölçüm sonuçlarından yapılan analizler ile tasarruf potansiyeli belirlenir.

İşletme basınçlı hava tüketiminin ölçümü

Endüstri kuruluşları için sistemlerindeki basınçlı hava tüketimini tespit etmek ve gerektiğinde optimizasyonunu sağlamak, verimli bir sistem için oldukça önemlidir. Basınçlı hava tüketim değerlerinin ölçümü ve denetimi etkili bir çevre yönetimi için de önemlidir. Gereksiz yüksek bir enerji tüketimi hem çevre için, hem de işletmenin mali durumu için yük teşkil eder.

Kurutucu performanslarının ölçümü ve
işletmede basınçlı hava nem ölçümü

Kurutucu çıkışlarında basınçlı hava nem miktarlarının ölçümü, kurutucuların enerji tüketim değerlerinin tespiti ve kurutucuların basınç fark değerlerinin ölçümü, gazlı kurutucular ve kimyasal kurutucular için uygulanır.

Hava kurutucu performanslarının ölçümleri, enerji tüketim değerlerinin tespitinin yapılması ve enerji verimliliği çalışmaları kapsamında gerekli tüm ölçüm ve bakımların yapılması, enerjiden tasarruf sağlatan çalışmalar bütünüdür.

TOP