Basınçlı Havada Enerji Verimliliği

Basınçlı hava bir sanayi şirketinin elektrik faturasının %10-%30 unu oluşturmaktadır. Bu nedenle çok önemli bir tasarruf kaynağıdır. Küresel elektrik tüketiminin %4 ila %5'ini oluşturan basınçlı hava, işletmelerde makine ve bazı prosesler için hayati öneme sahip olan basınçlı hava kompresörler aracılığı ile üretilmektedir.

Kompresörler verimsiz makinalardır. Kompresörler, tükettikleri enerjinin yaklaşık %85'ini ısı yolu ile dışarı atmaktadır. Enerjinin sadece %15'i basınçlı hava üretiminde kullanılmaktadır.

Ekipman, bakım ve enerji tüketim maliyetlerini kıyasladığımızda kompresörlerin 10 yıllık maliyetlerinin %75'ini enerji tüketimleri oluşturmaktadır.

Basınçlı havada enerji tasarrufu yöntemlerinin en başında, basınçlı hava kaçaklarının tespit edilerek onarılması gelmektedir. Basınçlı hava kaçak tespit çalışmaları dışında, basınçlı hava sisteminin dizaynı, kompresörlerdeki atık ısının geri kazanılması ve frekans invertörlü kompresör kullanımı da basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları arasındadır.

Basınçlı Hava Kompresörleri ve Basınçlı Hava Hatlarında Enerji Verimliliği Çalışmaları

Kompresör performans ölçümü (debi, basınç, sıcaklık, enerji tüketimi) çalışmaları kapsamında basınçlı hava debimetreleri ile kompresörlerin debileri ölçülür. Aynı zamanda kompresörlerin tükettiği enerji miktarı da ölçülerek kompresörlerin spesifik enerji tüketimleri hesaplanır. Böylece spesifik enerji tüketiminden kompresörlerin verimlilikleri analiz edilerek, enerji kayıplarına karşı önlem alınır.

Basınçlı hava tesisatlarında boru çapı uygunluğu, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında önem taşımaktadır. Basınçlı hava hatlarında debimetreler aracılığı ile ölçüm alınarak boru çapı uygunluğu tespit edilmelidir. Boru çapı uygunluğu; hatlardaki basınç farkını minimize etmek için çok önemlidir. Boru çapının yogun olmamasından kaynaklı oluşacak basınç farkları, çok ciddi enerji kayıplarına neden olmaktadır.

Basınçlı hava kurutucularının dewpoint ve basınç farkının ölçülmesi, basınçlı havada enerji verimliliği çalışmaları kapsamında yer alır. Basınçlı hava kurutucularında periyodik bakımların yapılmaması zamanla; kimyasal kurutucularda desikantın deforma olmasına, gazlı kurutucularda eşanjörün tıkanmasına bağlı olarak basınç kaybına neden olmaktadır. Oluşan basınç farkları ciddi enerji kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca bu durum kurutucularda dewpoint değerinin yükselmesine ve kurutucunun havayı tam olarak kurutamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle periyodik bakımların zamanında yapılması, kurutucu basınç kayıplarının ve dewpoint değerlerinin ölçülerek takip edilmesi gerekmektedir.

Basınçlı havada enerji verimliliğinde, kurutucu giriş-çıkış hat filtrelerinin basınç farkının ölçülmesi de oldukça önemlidir. Kurutucu giriş-çıkış hat filtrelerinin periyodik olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Periyodik olarak yapılmayan değişimler filtrelerdeki basınç kaybının artmasına neden olmaktadır.

Basınçlı hava kurutucusundan çıkan havanın kalitesinin belirlenmesi, dewpoint ölçümleri ile yapılmaktadır. Ölçüm sonucuna göre basınçlı hava class tablosundan havanın kalitesi belirlenebilir. Hava classı hatlarda oluşacak paslanma ve deformasyonların önüne geçmek için önem arz etmektedir.

Basınçlı havada enerji verimliliği çalışmalarında basınçlı hava kurutucusunun kapasitenin değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. Kompresör çıkışından yapılacak olan debi, basınç ve sıcaklık ölçümlerinden kurutucunun kapasitesi belirlenebilir. Kurutucularda kapasite belirlenirken sadece debiye göre hesaplama yapılmamalıdır. Basınç ve sıcaklık düzeltme faktörleri de hesaba katılarak kurutucunun kapasitesi belirlenmelidir. Kurutucu kapasitesinin yanlış belirlenmesi oluşacak basınç farkını arttırmak ile beraber kurutucudan beklenen dewpoint değerini de sağlamayacaktır.

Basınçlı havada kaçak yönetimi ve tasarruf yöntemleri

Basınçlı hava debimetreleri ile kompresör verimliklerinin anlık olarak takibi, duruşlarda kaçak tespiti, kompresör çıkışlarından son kullanım noktalarına kadar oluşan basınç farkı ve basınçlı havanın denetimi yapılabilir. Bunun için basınçlı hava debimetrelerinden oluşan bir izleme sistemi kurulabilir.

Basınçlı havada enerji verimliliği çalışmalarımızın aşamalarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

01

Basınçlı havanın enerji analizi

Bir işletme için üretilen basınçlı havanın enerji verimli olması, basınçlı hava uygulamaları ve işletme ekonomisi için oldukça önemlidir. Sistemin çalışma zamanına uyumlu, güvenilir ve verimli bir tüketim profili oluşturulmalıdır. Güvenilir ve verimli bir tüketim profili oluşturduktan sonra boyutlandırma ve kompresör çalışma sürelerinde optimizasyon işlemleri gerçekleştirilebilir.

Basınçlı havanın enerji analizlerinin sağladığı bazı avantajlar mevcuttur. Enerji analizleri; güç tüketiminin, basınçlı hava debisinin, basınç düzeyinin ve kompresör yükünün ölçülmesi işlemlerini kapsar.

Avantajlar

 • Üreticiden bağımsız ölçüm
 • İşletim sırasında ölçüm
 • Basınçlı hava sisteminin şeffaf enerji tüketimi
 • Sistemin çıkış rezervkeri konusunda farkındalık

Basınçlı hava kalite analizi

Basınçlı hava kalitesi, kalite kurallarınıza uygun olmalıdır. Birçok etkene bağlı olarak basınçlı hava kalitesi düşebilir. Doğru hava şartlandırma ile yüksek hava kalitesi elde edilebilir. Basınçlı hava kalitesi işletim maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Basınçlı hava içerisindeki istenmeyen yağ, su veya parçacıklar gereksiz enerji tüketimine sebep olur ve pnömatik komponentlerin kullanım ömrünü kısaltır. Bu gereksiz enerji tüketimi aynı zamanda proses güvenilirliği konusunda şüpheye yer açar ve en kötü senaryoda ani makine durmasına neden olabilir. Ancak doğru şekilde boyutlandırılmış bir basınçlı hava sistemi enerji maliyetlerinin düşmesini sağlar.

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz basınçlı hava kalite analizi çalışmalarımız, merkezileştirilmiş ve merkezden dağıtılmış basınçlı hava hazırlamayı incelediğimiz, hava sıcaklığını, basınç düzeyini ve kalıntı yağ içeriğini ölçerek basınç çiğlenme noktasını belirlediğimiz ölçüm uygulamalarını kapsar. Ölçümler sonrasında hazırladığımız sonuç raporu size, basınçlı hava kalitesini nasıl optimize edeceğiniz konusunda açık tavsiyeler verir.

Avantajlar

 • İdeal basınçlı hava kalitesi sağlama
 • Pnömatik komponentlerin daha uzun kullanım ömrü
 • Üretim aksamalarını asgariye indirme
 • Basınçlı hava hazırlamanın ihtiyaçlara göre hedeflenmiş adaptasyonu

02

03

Basınç düşmesi ölçümü

Basınçlı hava sistemindeki hava dağıtımı genellikle ihmal edilir ve bu, sıklıkla hafife alınan önemli tasarruf potansiyeline sahip bir maliyet faktörüdür. Basıncı 1 bar düşürerek basınçlı hava üretimi için enerjiden %8 'e kadar tasarruf sağlayabilirsiniz.

Basınç düşmesi ölçümü sırasında, sensörlerle birlikte basınçlı hava sisteminde birkaç noktada basınç profilini kaydetmek için veri kaydediciler kullanılır. Bu uygulama ile basınçlı hava sisteminizdeki basıncı düşürmek için kullanabileceğimiz seçenekleri belirliyor ve doğru veriler ile açık tavsiyeler sağlıyoruz.

Avantajlar

 • Basınç düşürme seçenekleri ile maliyetleri azaltma
 • Sabit basınç düzeyi ile güvenilir prosesler

Basınçlı hava tüketim analizi

Tüketim analizi, basınçlı hava ihtiyacı hakkında önemli bilgiler verir ve üretilecek basınçlı hava için en uygun miktar değerlendirilirken bir temel oluşturur. Makine döngüsü başına tam basınçlı hava tüketimi, makine ve sistemlerin enerji verimliliğini değerlendirmek için çok önemli bir parametredir. Düşük boyutlandırma veya basınç düşmeleri, gerçek tüketim verilerine ulaşmanıza engel olur.

Enerji verimliliği çalışmalarımız kapsamında basınçlı hava tüketim analizlerimiz, durağan halde ve işletim sırasında basınçlı hava tüketiminin, basınç düzeyinin ölçülmesini ve aynı zamanda ortalama tüketimin ve basınç düzeyinin tespit edilmesini kapsar. Basınçlı havanın uygunsuz kullanıldığı yerleri ve basınçlı hava sistemini geliştirmek için nelerden faydalanabileceğinizi size sunar.

Avantajlar

 • Bağımsız makinelerin gerçek basınçlı hava tüketimi tespitleri
 • Yetersiz beslenme nedeniyle istenmeyen basınç düşmeleri engellenir
 • Fazla beslenme nedeniyle gereksiz enerji tüketimi engellenir
 • Hava kaçağı nedeniyle oluşan basınçlı hava kayıpları tespit edilir
 • Makineye basınçlı hava beslemesi ideal şekilde yapılandırılır

04

05

Kaçak tespit çalışması ve kaçak giderme

Kaçak bulunan bir basınçlı hava sistemi büyük miktarda enerji ve para kaybına neden olur. Basınçlı hava sistemlerinde bulunan hava kaçakları ayrıca proses güvenililiğinizi de tehlikeye atabilir. Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında kaçakların tespit edilip belgelenmesi ve giderilmesi önemli bir verimlilik önlemidir.

Kaçak tespit çalışması ile kompresörden pnömatik tüketiciye kadar tüm basınçlı hava sisteminiz kaçak tespit cihazlarımız ile alanında uzman mühendislerimiz tarafından kontrol edilir. İşletim sırasında yüksek hassasiyetli ultrasonik dedektörler kullanarak kaçakları tespit ediyor, işaretliyor ve boyut ve maliyetlerine göre sınıflandırıyoruz. Kaçak tespit çalışması neticesinde elde edilen verileri rapor haline getiriyor, optimizasyon ve kaçakların giderilmesi için tespit ettiğimiz seçenekleri sizlere sunuyoruz.

Avantajlar

 • Üretim aksamadan yapılan kaçak tespit çalışması
 • Enerji, para kayıplarının ve aynı zamanda CO2 emisyonlarının şeffaf raporları
 • Ultrasonik dedektörleri kullanarak kaçak tespiti ve fotoğrafları
 • Her bir kaçak noktasının işaretlenmesi ve sınıflandırılması
 • Kaçakların giderilmesi için önlemlerin ayrıntılı sunumu

Enerji verimliliği için makine analizi

Basınçlı hava sisteminizi gelecekte ihtiyaç duyacağınız enerjiyi karşılayabilecek şekilde tasarlayarak, preoseslerinizi istikrarlı hale getirebilir ve maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Makine analizi çalışması ile, tecrübeli basınçlı hava uzmanlarımız ilgili pnömatik uygulamaların debisini, tüketimini ve basıncını ölçerek, verimsiz basınçlı hava kullanımını tespit eder ve iyileştirme için seçenekleri belirler. Uzmanlarımız, sisteminize özel tavsiyeler hazırlamak için olası önlemlerin maliyetlerini, tasarruflarını ve beklenen amortisman süresini hesaplar. Hazırlanan özel tavsiyeler ve sonuçlar size ayrıntılı bir rapor halinde sunulur.

Avantajlar

 • Sistemin pnömatik enerji verimliliğinin sistematik incelenmesi
 • Ekonomik olarak mantıklı ve teknik olarak uygulanabilir önlemlerin tespiti
 • Analiz edilen basınçlı hava uygulamalarının belgelenmesi
 • Talep doğrultusunda geliştirilen çözümlerin kurulumu ve işletmeye alınması

06

TOP