Hava Tesisatı Montaj ve Projelendirme

Tüm sanayi kuruluşlarında ve birçok genel hizmet yapılarında su, elektrik gibi altyapı tesisleri yanında, basınçlı hava da önemli bir akışkan güç kaynağı ve iletim veya kullanım ana maddesi olarak bir tesisat içinde üretilmekte, depolanmakta, hazırlanmakta, iletilmekte, dağıtılmakta (gerekiyorsa şartlandırılmakta) ve kullanılmaktadır.

Montaj

Yiğittaşlar güvencesiyle hepsi bir arada tesisat çözümleri

Tüm sanayi kuruluşlarında ve birçok genel hizmet yapılarında su, elektrik gibi altyapı tesisleri yanında, basınçlı hava da önemli bir akışkan güç kaynağı ve iletim veya kullanım ana maddesi olarak bir tesisat içinde üretilmekte, depolanmakta, hazırlanmakta, iletilmek te, dağıtılmakta (gerekiyorsa şartlandırılmakta) ve kullanılmaktadır.

Basınçlı hava, enerjinin içinde biriktirildiği bir akışkan olarak düşünülebilir. Başka bir formdaki enerjiyi önce tahrik makinasından (elektrik motoru, patlamalı motor, türbin, vs.) mekanik enerji formunda kompresöre aktarılmakla bu “iş makinasında” akışkanın iç enerjisi (bir tür potansiyel enerji veya basınç enerji) şekline dönüştürülmektedir. Daha sonra bu enerjiden, havanın uzak noktalara iletilmesi ve basınç potansiyelinden mekanik enerji elde edilmesi de dahil, çeşitli amaçlarla istifade edilmektedir. Bütün bu dönüşümler sırasında devamlı olarak “tersinmezlik” kayıpları ile karşılaşır ve bir seri verim kavramları ortaya çıkar.

Hızlı kurulum sayesinde arıza kaynaklı duruş süresinde azalma gerçekleşir. Her bir boru tesisatına yönelik ihtiyaçları karşılamak için hepsi bir arada tesisat çözümleri ile müşteri taleplerine yönelik özel üretim ürünler hazırlanır. Kullanıma hazır ürünler, 15 dakikadan kısa sürede makineyi tesisata bağlanır. Kullanımı kolay teknolojisi ile kurulum sırasındaki hata riski en aza indirgenir. Yatay söküm ve değiştirilebilirlik gibi özellikleri ile işçiliğin azaltılması söz konusudur.

Projelendirme

Güvenilir ve güvenli projelendirme

Basınçlı hava kullanıcılarının bir listesi yapıldıktan sonra bunlardan her birinin sarfiyatları ve işletme periyotları saptanır. Günümüzde matbaacılıktan tekstil sanayine, ambalaj makinalarından özel montaj istasyonlarına, plastik makinalarından boyahanelere kadar basınçlı havanın kullanıldığı çok çeşitli alanlar mevcuttur. Özel makinaların kataloglarında istenilen hava özelikleri ve serbest hava cinsinden sarfiyat belirtilmiştir. Bunun belirtilmediği (eski) makinalarda basit bir işletme deneyi ile sarfiyat bulunabilir. Makinalar çalışırken, bunların eş zamanlılık durumları da işletme uzmanından öğrenilmelidir.

Çeşitli amaçlı ve çok sayıda kullanıcının bulunduğu basınçlı hava tesislerinde kullanılacak basınçlı hava debisinin hesabı bir takım tahminlere dayandırılmak zorundadır. Burada mümkünse üretim prosedür ve rakamlarından hareketle (her bir havalı el aleti veya hava kullanan makinanın günlük / saatlik fiili çalışma süresi x ortalama hava sarfiyat değeri) bir vardiyadaki toplam basınçlı hava tüketimi hesaplanabilir.

Basınçlı havanın 1. derecede üretim amacı ile kullanıldığı işletmelerde kompresör kapasitesinde yeterli emniyet öngörülmelidir.

Bunun ötesinde bilhassa hava soğutmalı, atölye tipi pistonlu kompresörlerin 24 saat devamlı çalıştırılmaları tavsiye edilmez. Bakım ve yağ soğutma için bu kompresörlerin kapasiteleri %25 -%50 civarında toleranslı seçilmelidir.

Transair Alüminyum Tesisat Sistemi Videolar

Parker Transair - Alüminyum Basınçlı Hava Tesisatı

Parker Transair - Alüminyum Basınçlı Hava Tesisatı ile ilgili, video ve görsel arşivimizden faydalanabilirsiniz.

TOP